March 5, 2021

എവിടെയും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരെ കിലോ 10 രൂപ

എവിടെയും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരെ കിലോ 10 രൂപയെ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അനുകരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കും കാണാം. സാധാരണ ലോക് ഡൗണിനുശേഷവും …